DUYURULAR

Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Biyomedikal Optik
• Biyomekanik
• Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Diğer Konular


Klinik Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular

IEEE Turkey Section Destegi
GEÇMİŞ KONGRELER

 

 
 

Gelen yoğun talepler üzerine bildiri gönderme süresi
15 Eylül 2018'e kadar uzatılmıştır.

Hemen bildiri göndermek için tıklayınız.

 
   
TIPTEKNO 2018, IEEE Türkiye EMB Kolu desteği ile düzenlenecektir. Kongre kapsamında en az 2 hakemin değerlendirmesi sonucu kabul edilecek ve sunulacak bildiriler, IEEE tarafından indekslenecek ve IEEE Xplore 'da yayınlanacaktır.
 
BİLDİRİ ÇAĞRISI
 

2018 Tıp Teknolojileri Kongresi, TIPTEKNO’18, IEEE Türkiye EMB Kolu desteği ile,  Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği (www.biyoklinikder.org) ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından 08-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Kaya Artemis Resort, Magosa, KKTC'de  Uluslararası Katılımlı olarak düzenlenecektir.

Kongremizde tıp teknolojileri alanında çalışan kullanıcı, üretici, araştırmacı, yönetici ve kamu temsilcileri bir araya getirilerek, biyomedikal mühendisliği ve klinik mühendisliği alanlarındaki bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması ve sektörde yaşanan sorunlara ortak çözümler üretilmesi  hedeflenmektedir.

Önceki senelerde büyük başarı ile gerçekleştirilen TIPTEKNO kongrelerinde olduğu gibi, bu kongremizde de tıp teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve yönetilmesi alanlarındaki güncel konular ve sorunlar üzerine paneller düzenlenecek, alanlarında yetkin bilim adamları tarafından davetli konuşmalar yanında, eğitim seminerleri verilecek ve özgün bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Ayrıca, tıbbi cihaz sektörümüzün önde gelen üretici ve dağıtıcılarının standları ve önemli güncel  gelişmeler üzerine yaptıkları endüstri oturumları da kongremize renk katacaktır.

Kongrenin kapsamındaki konularda özel oturumlar düzenlenmesi ve böylece benzer ilgi alanlarına sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi de hedeflenmektedir. Özel oturum önerileri 8 Nisan 2018 tarihine kadar info@tiptekno2018.org  adresine iletilebilir.

Katılımcılar en fazla dört sayfalık Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış bildirilerini, bildiri hazırlama kurallarına uygun şekilde PDF formatında hazırlayarak, TIPTEKNO’18 web sayfası aracılığı ile sisteme yükleyebilirler: http://www.tiptekno2018.org/ 

Teknik Program Komite üyesi ve konusunda uzman olan, en az iki hakem tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kabul edilen bildiriler, kongre kitabında ve IEEE Xplore veri  tabanında yayınlanacaktır.

TIPTEKNO’18 Kongresine vereceğiniz bilimsel katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkürler ederiz.

Kongre Düzenleme Kurulu

 
ÖNEMLİ TARİHLER
Özel Oturum ve Panel Önerilerinin Alınması 1 Haziran 2018
Bildirilerin Gönderilmesi 15 Eylül 2018
Değerlendirilmelerin Sonuçlandırılması 28 Eylül 2018
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi 12 Ekim 2018
Kongre 08-10 Kasım 2018
 
 
TIPTEKNO'18 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi / 8-10 Kasım 2018 / Kaya Artemis Resort, Gazi Magosa / KKTC